دفتر مركزي: سعادت آباد ،ميدان بهرود،جنب پارك ژوراسيك ،شهرك كيهان ، نيلوفر 1 ،پلاك 38 ، واحد 2

بروشورها

دریافت بروشور های نمایشگاهی

محل برگزاری

استان مازندران-قائمشهر

نمایشگاه لوازم خانگی

آدرس نمایشگاه : مازندران، قائمشهر، جنب پل تلار   شماره های تماس:۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴و۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱فکس:۰۱۱۴۲۲۴۹۳۸۸

Top