دوازدهمین نمایشگاه تخصصی  صنعت ساختمان(تاسیسات،سرمایش  و گرمایش ، کاشی و سرامیک)

آسانسور و پله برقی و صنایع وابسته

۱ لغایت ۴ بهمن ۱۳۹۸

ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱

۰۹۱۱۶۸۳۶۸۵۵ سرکار خانم فریدنیا      ۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷   سرکار خانم قلی پور