دومین نمایشگاه تخصصی لوازم و تجهیزات پلیسی ، ایمنی و امنیتی

۸ لغایت ۱۱ بهمن

مجری شرکت شقایق آبی دشت مامطیر

آدرس:بابل،خیابان مطهری،اندیشه ۱۴،برج مینا،طبقه ۴،واحد ۴۴

تلفن:
۰۱۱۴۴۴۲۰۵۶۱
۰۱۱۴۴۴۲۰۵۶۲
۰۱۱۴۴۴۲۰۵۶۳

فکس:
۰۱۱۴۴۴۲۰۵۶۴