نمایشگاه فروش بهاره مازندران-قائمشهر

۲۰ الی ۲۷ اسفند ماه ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۲

جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷

۰۱۱-۴۲۲۵۹۰۳۶

۰۱۱-۴۲۲۵۹۰۳۸

۰۹۳۵۲۸۴۸۴۲۴