مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام،طیور،شیلات،دامپزشکی،زنبورداری مازندران با حضور دکتر رضوانی مدیر کل محترم دامپزشکی و مهندس عطایی نژاد معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و مهندس جعفری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر و همچنین معاونین محترم اداره کل شیلات مازندران برگزار گردید