افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته با حضور جناب آقای مهندس نظری مدیر کل راه و شهرسازی و مهندس محمدی تاکامی مدیر کل دفتر شهرداریهای استانداری و آقای دکتر حسینی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مازندران برگزار گردید.

نمایشگاه تا روز جمعه  ۱۲ بهمن ماه ادامه دارد.